weapons

weapons
ginklai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Įrankiai ir priemonės priešui mūšyje kauti. Ginklus sudaro ↑naikinimo priemonės ir ↑naikinimo priemonių siuntimo į taikinį priemonės; sudėtingesnius dar sudaro valdymo ir taikymo prietaisai ir priemonės. Šiuolaikiniai ginklai skiriami pagal pažeidimo pobūdį – masinio naikinimo, įprastiniai ir naujieji netradiciniai ginklai; pagal sprendžiamų kovinių užduočių mastą – strateginiai, operatyviniai taktiniai ir taktiniai; pagal paskirtį – vientiksliai (priešlėktuviniai, prieštankiniai, priešlaiviniai ir kt.) ir daugiatiksliai, arba universalūs; pagal NP siuntimo į taikinį būdus – šaunamieji, reaktyviniai ir raketiniai, ginklai, kuriuose NP neša į taikinį lėktuvai, karo laivai (aviacinės, giluminės bombos ir kt.), elektriniai, stūmokliniai arba turbininiai varikliai (torpedos), naudojami mišrūs siuntimo būdai (pvz., raketa-torpeda, aktyvieji reaktyviniai sviediniai ir kt.), žmogaus raumenų jėga (pvz., ietis, rankinė granata), ginklai, įtaisomi galimose priešo veiksmų vietose (inžinerinės ir jūrų minos); pagal manevravimo lygį – stacionarieji su nejudriuoju pagrindu (šachtiniai raketų kompleksai, kazematiniai artilerijos pabūklai ir kt.), stacionarieji su judriuoju pagrindu (aviacijos, laivų, tankų ir kt.), savaeigiai, savijudžiai, velkamieji, vežiojamieji, nešiojamieji; pagal personalo skaičių – individualieji ir grupiniai; pagal šaudymo proceso automatizavimą – automatiniai, pusiau automatiniai ir neautomatiniai; pagal NP lėkimo (skriejimo) iki taikinio trajektorijos keitimo galimumą – nevaldomieji ir valdomieji. Ginklų veiksmingumą lemia jų veikimo nuotolis, taiklumas, greitašauda, manevringumas, taikinių kliudymo ir kovimo plotas. Pirmieji ginklai buvo rankiniai: kuokos, peiliai, kirviai, dalgiai, kalavijai, durklai, ietys, lankai su strėlėmis, t. p. padedantys apsiginti – skydai, šalmai, šarvai. Įvairiose šalyse jie skyrėsi forma ir skirtingai vadinosi: kuokos – buožėmis, bulavomis, buzdiganais; kirviai – bardišiais, alebardomis (kirvio ir ieties derinys); kalavijai – akinakais, jataganais, rapyromis; durklai – stiletais, kortikais. Ginklai buvo daromi iš medžio, akmens, kaulo, vėliau – iš bronzos, ketaus ir plieno. Buvo išrasti svaidomieji ginklai akmenims, strėlėms, ietims arba specialiems sviediniams mėtyti. Svaidomieji ginklai buvo asmeniniai (lengvi, parankūs naudoti vienam žmogui) ir kolektyviniai (sunkūs, sudėtingi pabūklai, naudojami kelių ar keliolikos žmonių). Parakas XIV a. panaudotas šaunamiesiems ginklams; jie iki XVII a. pab. visiškai pakeitė mechaninius svaidomuosius. Rankiniai ginklai pradėti vadinti šaltaisiais ginklais, asmeniniai šaunamieji – šaulių ginklais, o kolektyviniai – artilerijos pabūklais. Didinant ginklų greitašaudą, buvo išrastas automatinis ginklas. Pirmąjį automatinį ginklą – kulkosvaidį 1883 m. sukonstravo H. Maksimas (JAV). XX a. pr. kulkosvaidžiais, o vėliau ir kitais automatiniais ginklais buvo apginkluotos visų šalių kariuomenės. XX a. pr. automatinius ginklus pradėta įrengti šarvuotose mašinose, vadinamose tankais, karo laivuose ir lėktuvuose. Prieš II pasaulinį karą tankus, karo laivus ir karo aviaciją pradėta ginkluoti specialiai jiems skirtais ginklais. XX a. karuose paplito įvairūs liepsnosvaidžiai, minosvaidžiai, granatsvaidžiai, cheminis ginklas. II pasauliniame kare buvo pradėtas naudoti reaktyvinis ginklas, pirmosios sparnuotosios ir balistinės raketos, atominės bombos. Kariuomenių apginklavimas pokario metais raketiniu branduoliniu ginklu (XX a. 6 d-metis) iš esmės pakeitė visas karybos sritis. Tačiau buvo tobulinami ir įprastiniai ginklai. Šiuolaikiniai ginklai nuolatos atnaujinami (ginklų pavyzdžių kaitos ciklas lyginant su XX a. pr. sutrumpėjo 2–3 kartus ir sudaro maždaug 10 metų). Lietuvos teritorijoje XI–IX t-metyje pr. Kr. (paleolitas) buvo naudojamos ietys su kauliniais antgaliais, IX–V t-metyje pr. Kr. (mezolitas) – lankas ir strėlės su titnaginiais ir kauliniais antgaliais, kauliniai durklai-peiliai. III t-mečio pr. Kr. pab. į Pabaltijį atėję indoeuropiečiai naudojo akmeninius laivinius kovos kirvius, akmenines buožes. Nuo XVI a. pr. Kr. plito žalvario ginklai – durklai, vadinami baltiškieji kirviai, ietys, kalavijai (nuo IV–V a.), dideli peiliai, siauraašmeniai kirviai, lankai ir strėlės su geležiniais antgaliais, mediniai skydai su metaliniais apkaustais. X–XII a. ginklai tobulėjo, darėsi įvairesni. XII a. pradėta naudoti šalmus iš geležinės skardos, nuo XIII–XIV a. lanksčius iš geležinių žiedelių pintus ir odinius šarvus, apkaustytus metalo plokštėmis, nuo XV a. – vien metalo plokščių šarvus; nuo XIII a. naudotas arbaletas. Pilių sienoms griauti LDK nuo XIII a. naudotos įvairios svaidyklės (balistos), siendaužiai (taranai), pristumiamieji bokštai. Nuo XIV a. pab. LDK kariuomenė naudojo šaunamuosius ginklus: ↑bombardas, patrankas, nuo XVI a. pab. – muškietas. Nuo XVI a. pėstininkų ir raitelių ginklai darėsi lengvesni, šarvus dėvėjo tik sunkioji kavalerija. Ginklus gamino amatininkai, gyvenę miestuose, pilyse, feodalų dvaruose. XVI–XVII a. Vilniuje, Valkininkuose, Nesvyžiuje ir kitur veikė LDK kariuomenės patrankų liejyklos. Savos gamybos ginklų neužteko, todėl jie buvo perkami užsienyje. Ginklų pirkliai būdavo atleidžiami nuo muito; eksportuoti ginklus buvo draudžiama. Nepriklausomos Lietuvos kariuomenė (1918–1940 m.) buvo ginkluota daugiausia užsienyje (Vokietijoje, Čekoslovakijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Anglijoje) pirktais ginklais. Kaune ir Linkaičiuose (Radviliškio rajone) veikė ginklų gamyklos, kuriose buvo gaminami šoviniai, šautuvų ir kulkosvaidžių vamzdžiai, remontuojami kiti ginklai. 1990 m. atkurta Lietuvos kariuomenė ginkluota užsienyje (NATO šalyse, Rusijoje ir kt. valstybėse) pirktais šaunamaisiais ginklais. Lietuvoje pastatyta šaudmenų gamykla. atitikmenys: angl. weapons rus. оружие ryšiai: dar žiūrėkbombarda dar žiūrėknaikinimo priemonės dar žiūrėknaikinimo priemonių siuntimo į taikinį priemonė

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • weapons — I noun armaments, armorum, arms, deadly devices, deadly weapons, instruments of combat, lethal instruments, lethal weapons, munitions associated concepts: concealed weapons, deadly weapons, possession of a weapon foreign phrases: Arma in armatos… …   Law dictionary

  • weapons — (as used in expressions) intermediate range nuclear weapons weapons system Treaty on the Nonproliferation of Nuclear Weapons * * * …   Universalium

  • WEAPONS —    In the prehistoric periods, it is not possible to differentiate between tools and weapons, due to the multipurpose design of early equipment. Bows and arrows can be used to shoot at game animals but also at other human beings; hammers and axes …   Historical Dictionary of Mesopotamia

  • weapons — The Israelites were equipped with both offensive and defensive weapons for their incessant warfare: those used in hand to hand fighting consisted of clubs (Prov. 25:18) and hammers (Jer. 51:20), swords and daggers (Judg. 3:16–22; 1 Sam. 17:51),… …   Dictionary of the Bible

  • Weapons in science fiction — are typically depicted as being advanced of contemporary Earth weapons. Uses in the field tend to rely on hand held gun like weapons, while a sci fi story that focuses elsewhere, such as in space, may just use generic beam weapons, often just… …   Wikipedia

  • Weapons-grade — means that a substance is pure enough to be used to make a weapon or has properties that make it suitable for weapons use. Weapons grade plutonium and uranium are the most common examples, but it is also be used to refer to chemical and… …   Wikipedia

  • Weapons of Moroland — refers to a plaque or crest containing miniature models of weapons used by warriors from the indigenous peoples of Mindanao in the Philippines. As a souvenir, it is fairly common in gift shops, and is considered a pop culture icon, displaying… …   Wikipedia

  • Weapons of Mass Destruction — Studioalbum von Xzibit Veröffentlichung 2004 Label Sony Urban Music / Columbia Records (Sony …   Deutsch Wikipedia

  • weapons of mass destruction — nuclear, biological and chemical weapons attested by 1946, apparently first used (in Russian) by the Soviets. The terms weapons of mass destruction and WMD mean chemical, biological, and nuclear weapons, and chemical, biological, and nuclear… …   Etymology dictionary

  • weapons of mass destruction — UK US noun [plural] weapons that can cause great damage to very large areas, including nuclear weapons, chemical weapons, and biological weapons. They are often simply referred to as WMD . Thesaurus: nuclear weaponshyponym chemical and biological …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”